Grenzlandsymposium - Herintroductie Amfibieën 16.-

40/3 Grenzlandsymposium zur Wiederansiedlung

von Amphibien

In den Niederlanden wird am 16. und 17. Juni 2017 ein interessantes Grenzlandsymposium zum Thema "Wiederansiedlung von Amphibien" veranstaltet. Am Freitag werden Vorträge über erfolgreiche Projekte beim Laubfrosch, der Gelbbauchunke, der Geburtshelferkröte und der Knoblauchkröte gehalten. Der Beitrag zur Gelbbauchunke kommt aus Deutschland vom NABU-Bundes-Projekt "Biologische Vielfalt". Am Freitag werden Bus-Exkursionen angeboten, die vor allem in den Nationalpark Maasduinen direkt entlang der Grenze zu Deutschland führen. Es gibt sogar ein Übernachtungsangebot in einem kleinen Ferienpark (50 € für Abendessen, Übernachtung, Frühstück, Lunchpaket). Eine Teilnahme an nur einem dieser Tage ist aber auch möglich. Die Teilnahme ist gratis.

Das Symposium zeigt die Erfolge, die mit bereits durchgeführten oder laufenden Wiederansiedlungsprojekten in Belgien, Deutschland und den Niederlanden bereits erzielt wurden. Es ist auch zum Austausch von Erfahrungen und Kontakten gedacht. Der Tagungsort liegt in der Nähe von s´Hertogenbosch in der kleinen Gemeinde Nuland. Nur einige Schritte vom Tagungslokal entfernt ist eine wunderbare private Zucht- und Forschungsstation für Knoblauchkröten zu besichtigen.

Die Tagungssprache ist überwiegend niederländisch. Aber die Vorträge und Exkursionen sind erfahrungsgemäß so anschaulich, dass sie auch trotz Sprachproblemen beeindrucken. Es sind auch genügend deutschsprachige Teilnehmer dabei, um Inhalte vermitteln zu können.

Das Symposium wird viele Anregungen für professionellen und engagierten Amphibienschutz bieten. Daher: Lassen Sie sich inspirieren und melden Sie sich möglichst vor dem 1.6.17 online unter folgendem Link an:

http://tinyurl.com/SymposiumHerintroductie2017

Näheres ist zudem (auf niederländisch) unter diesem Link verfügbar:

http://www.natuurbalans.nl/grenslandsymposium

Grenslandsymposium Herintroductie Amfibieën

Dit symposium vindt plaats op vrijdag 16 juni en zaterdag 17 juni 2017.

Vrijdag 16 juni: Dagvullend lezingenprogramma, vanaf 9.00 uur.
Locatie: Zalencentrum ‘De Meent’ in Nuland, 5391AR, Prins Bernhardplein 10.

Zaterdag 17 juni: Excursie in drie gebieden waar herintroductieprogramma’s van amfibieën worden uitgevoerd.
Locatie: Nationaal Park ‘De Meinweg’, Regionaal Landschapspark ‘De Mortelen’ en Golfbaan Landgoed Bleijenbeek. Verdere bijzonderheden volgen na de aan­melding.

OPENING
Dhr. Johan van den Hout, gedeputeerde van de provincie Noord-Brabant, met de portefeuille Natuur, Water en Milieu zal de opening verzorgen.

DAGVOORZITTER
Dagvoorzitter van het lezingenprogramma is dhr. Ignace Schops (o.a. voorzitter EUROPARC Federation, directeur van Regionaal Landschap Kempen en Maasland en lid van de Club van Rome).

THEMA

Herintroductie is een beladen beschermingsmaatregel voor bedreigde plant- en dier­soorten en wordt maar beperkt toegepast. Een veel gangbaardere maatregel is herstel van bestaand leefgebied en inrichting van nieuw leefgebied. Dit leidt echter lang niet altijd tot het ontstaan van duurzame (nieuwe) populaties. Bijvoorbeeld doordat relictpopulaties genetisch verzwakt zijn of natuurlijke kolonisatie binnen afzienbare tijd onmogelijk is. Herintroductie kan in zulke gevallen de oplossing bieden. Inmiddels is ervaring opgedaan met herintroductie van onder andere de amfibiesoorten knoflookpad, boomkikker en geelbuikvuurpad.

Ook in België en Duitsland wordt veel geïnvesteerd in herstel van leefgebieden voor deze soorten, al dan niet in combinatie met herintroductie. Regelmatig gaat het hierbij om gebieden in de directe omgeving van Nederland of zelfs om grensoverschrijdende leefgebieden. Voorbeelden hiervan zijn ‘het beekdal van het Merkske’ op de grens met België en Nationaal Park De Meinweg op de grens met Duitsland.

Toch stuit de ontwikkeling van robuuste, aaneengesloten en eventueel ook grens­overschrijdende populaties vaak nog op allerlei problemen. Om deze problemen aan te pakken is het belangrijk om te weten waar de kansen en knelpunten liggen en hoe de betrokken partijen (overheden, natuur­beschermers, ondernemers, bewoners en recreanten) op één lijn gebracht kunnen worden. Daarnaast is ook goede samenwerking tussen de natuurbeschermers zelf van belang. Een aspect hierin is het uitwisselen van kennis en ervaring, specifiek ook als het gaat om grensoverschrijdende populaties en de uitvoering van herintroductie. Dieren en planten houden zich nou eenmaal ook niet aan landsgrenzen.

Het symposium biedt een platform voor kennisdeling, discussie en visie-ontwikkeling met betrekking tot (internationale) soortbescherming en de inzet van herintroductie hierbij. Speciaal voor dit symposium worden dan ook beleidsmakers en ­beheerders uit binnen- en buitenland uitgenodigd om samen met soortspecialisten en auteurs van landelijke en regionale beschermingsplannen te komen tot een breed gedragen, zorgvuldig uitgevoerde, effectieve, (kosten-)efficiënte en duurzame soortbescherming.

PROGRAMMA
Het programma bestaat uit twee delen: een dag met lezingen en een dag met excursies. Sprekers zijn op verschillende niveaus, van beleidsmatig tot uitvoerend, betrokken bij het onderwerp. De excursies worden verzorgd door de terreinbeheerder en andere personen met uitgebreide kennis van het gebied en de aldaar uitgezette soorten. Voor de verdere inhoud van het programma, zie hieronder.
Voorlopig Programma Vrijdag 16 juni
Voorlopig Programma Zaterdag 17 juni

Organisatie
Adviesbureau Natuurbalans - Limes Divergens, i.s.m. Stichting Landschapsbelang Maasdonk.

Aanmelden
Meld je, vóór 1 juni 2017, aan via de volgende link: AANMELDEN
De excursie op zaterdag 17 juni is specifiek bedoeld voor mensen die beroepsmatig (bijv. als beleidsmaker, terreinbeheerder of onderzoeker) betrokken zijn bij het thema. Er is ruimte voor maximaal 50 deelnemers; selectie vindt plaats op basis van aanmeldtijdstip.
Dankzij een financiële bijdrage van de provincie Noord-Brabant en diverse andere organisaties, is het bijwonen van de lezingen en excursie geheel gratis. Koffie en lunch worden verzorgd (mits aangemeld).

Contactpersoon: Peter Kroon
Telefoon: +316-51899609
E-mail: kroon@natuurbalans.nl

*Dr. Ignace Schops
Ignace Schops (born 1964) is a Belgian environmentalist, a biodiversity, landscaping & herpetology expert. He is Director of the Belgian NGO Regionaal Landschap Kempen en Maasland (RLKM), President of the largest network on the natural heritage in Europe, EUROPARC federation, full member of the EU chapter of Club of Rome and council member of the largest nature conservation organization in Flanders, Natuurpunt. Schops was awarded with the Goldman Environmental Prize, better known as the Green Nobel Prize in 2008, for his contributions to the establishment of the Hoge Kempen National Park, the first National Park of Belgium. Later that year (2008) he was selected as Ashoka fellow, world leading social entrepreneur. In 2010 he became one of the eight global ambassadors for the IUCN countdown 2010 initiative.

Letzte Änderung am Sonntag, 25. Juni 2017 um 12:37:12 Uhr.

Zugriffe heute: 1 - gesamt: 1230.